Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.casastanciu.ro este este proprietatea integrală a STANCIU DIANA MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Săcele, Strada Valea Cernatului Nr. 11, jud. Brașov, cod poștal 505600, cu număr de ordine în Registrul Comerțului F8/1361/16.11.2022, cod unic de înregistrare fiscală 47190947 (numită în continuare în scopul conciziei “Casa Stanciu“,”site-ul” sau “noi”).

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare datele dumneavoastră vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.casastanciu.ro .

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai jos, vă reamintim faptul că puteți să ne contactați prin oricare dintre următoarele modalități:

prin e-mail la adresa: casastanciubv@gmail.com;
prin poștă sau curier la adresa: Sacele, Strada Valea Cernatului Nr. 11, jud. Brașov, cod poștal 505600;
prin telefon: 0724 212 628.


​​​​​​Cuprins:
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Scopurile și temeiurile prelucrării
Durata pentru care vă prelucrăm datele
Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Transferul datelor cu caracter personal
Drepturile de care beneficiați
Confidențialitatea minorilor
Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

Nume și prenume;
Număr de telefon;
Adresa de e-mail;
Data check-in / check-out;
Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul domains;

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.
În mod indirect, date precum: adresă IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

A. Dacă sunteți client al site-ului, datele dvs. cu caracter personal se prelucrează astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre utilizator și Casa Stanciu, respectiv pentru intregistrarea unei rezervari in locatia noastra.
Temei: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la bază contractul încheiat între dvs. și Casa Stanciu, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dvs. și Casa Stanciu.
Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale, prin urmare este necesar să ne furnizați datele dvs. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Casa Stanciu de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului vom prelucra datele dvs. cu caracter personal astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Casa Stanciu, prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor în acest scop nu va avea urmări negative.

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dvs. oferită pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Casa Stanciu de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de Cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele personale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite) companiei.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dvs. cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator în anumite situații datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de platformă, furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite dacă este necesar ca persoane împuternicite de operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Casa Stanciu prin intermediul site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Site-ul www.casastanciu.ro folosește certificat de securitate cu nivel de criptare ridicată, SSL/HTTPS (Secure Sockets Layer), ceea ce reduce substanțial riscul ca informațiile dvs. să fie interceptate și folosite incorect de o terță parte.

5. Transferul datelor cu caracter personal

În prezent stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate către unor entități localizate în Uniunea Europeană, însa vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Casa Stanciu, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea Casa Stanciu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, detalii privind activitățile de prelucrare, precum și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea fără întârzieri justificate de către Casa Stanciu a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergerea datelor fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării în anumite condiții;
dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Casa Stanciu către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditțile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție;
– în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Casa Stanciu sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul încălcării drepturilor dvs. sau a legilor aplicabile privind protecția datelor personale. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul ANSPDCP.

7. Modificări în Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore, pe viitor veți fi inștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Site-ul Casa Stanciu folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm accesați Politica de Cookies.